Jobs

Job titleMarketing and Digital Communications Officer
EmployerBALLET CYMRU
Job Description

Ballet Cymru is seeking a Marketing & Digital Communications Officer

Salary: £22K – £24K per annum, depending on experience

Hours:  37.5 hours per week, or part time pro rata  (Job share/part time working may also be considered for the right candidate.)

This is a great opportunity to join a dynamic and growing team working for an Arts Portfolio Wales organisation, Ballet Cymru. This new role will help develop the Company’s mission to be an inclusive, ground-breaking Welsh arts organisation.

We actively encourage applications from disabled, D/deaf, neuro-diverse, LGBTQ+, Black, Asian & Minoritised Ethnic communities.

For details on how to apply, please download the Marketing & Digital Communications Officer Job Pack  or email our administrator Jenny at jennyisaacs@welshballet.co.uk.

Deadline: Monday 19th July 2021.

 Ballet Cymru is supported by The Arts Council of Wales, The Garfield Weston Foundation

 

Mae Ballet Cymru yn chwilio am Swyddog Marchnata a Chyfathrebu Digidol

Cyflog:£22mil-£24mil y flwyddyn, yn dibynnu ar brofiad

Oriau: 37.5 awr yr wythnos, neu ran-amser pro rata (Efallai yr ystyrir rhannu swydd/gweithio’n rhan-amser yn achos yr ymgeisydd iawn.)

Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm dynamig sy’n tyfu ac sy’n gweithio i un o sefydliadau Portffolio Celfyddydol Cymru, Ballet Cymru. Bydd y rôl newydd hon yn helpu i ddatblygu cenhadaeth y cwmni i fod yn sefydliad celfyddydol Cymreig cynhwysol ac arloesol.

Rydym yn annog ceisiadau gan gymunedau anabl, B/byddar, niwroamrywiol, LGBTQ+, Du, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig.

I gael manylion am sut i wneud cais, lawrlwythwch Pecyn Swydd y Swyddog Marchnata a Chyfathrebu Digidol neu anfonwch neges e-bost at ein gweinyddwr, Jenny, yn jennyisaacs@welshballet.co.uk.

Dyddiad cau: dydd Llun 19 Gorffennaf 2021.

 Mae Ballet Cymru yn cydnabod cefnogaeth gan Cyngor Celfyddydau Cymru, The Garfield Weston Foundation

City / TownNEWPORT
Region
Rate / Salary£22k - £24k per annum (full time, pro rata if part time) depending on experience
Deadline for application19/07/2021
Date of Audition26/07/2021
Web linkhttps://drive.google.com/file/d/1M9lpyN3XKZ-mMPCJOhmxqEKSQexrkwUK/view